براى آشنایى کاربران با انواع شرط ها در هرمورد توضیح مختصرى ارائه خواهد شد در صورت عدم تفهیم یا عدم اطلاع از شرطى از قسمت نظرات سوال کنید

نتیجه مسابقه
ساده ترین نوع پیش بینى روى نتیجه نهایى مسابقه است که کاربران مى توانند بر روى برد میزبان،مساوى یا برد میهمان پیش بینى کنند.

مساوى برگشت شرط ( میزبان یا میهمان)
در این نوع پیش بینى دو گزینه براى پیش بینى موجود است در صورتى که نتیجه مسابقه مساوى شود مبلغ پیش بینى برگشت داده مى شود

شانس دو برابر
در این نوع پیش بینى شرکت کنندگان مى توانند شانس همزمان روى دو حالت ممکن از نتیجه بازى پیش بینى کنند مثلا روى برد میزبان یا میهمان پیش بینى کند.در این صورت اگر یکى از دو تیم برنده شود فرم برنده است.

زوج/فرد
در این نوع، پیش بینى روى زوج یا فرد بودن تعداد گل هاى بازی مى باشد اگر بازى گلى نداشته باشد زوج برنده است.

نتیجه دقیق
در این نوع پیش بینى بر روى نتیجه نهایى و دقیق مسابقات مى باشد براى مثال بازى استقلال-پرسپولیس پیش بینى بر روى نتیجه دقیق و گزینه ٣-٢ انجام مى شود در صورتى که استقلال ٣ گل و پرسپولیس ٢ گل به ثمر رساند فرم برنده است.

گل بالا/پایین (over/under)
در این نوع شرط مجموع گل هاى بازى محاسبه مى شود و داراى حالت هاى مختلف براى پیش بینى مى باشد مانند گل بالا/پایین گزینه بالاى ٣،٥ که در این حالت اگر در بازى ٤ گل یا بیشتر به ثمر برسد شرط شما برنده است

هندیکپ آسیایى
در هندیکپ دو گزینه براى پیش بینى وجود دارد اساس کار هندیکپ بر روى اختلاف گل هاى دو تیم مى باشد در هندیکپ آسیایى علاوه بر برد و باخت،
نیم برد،برگشت شرط و نیم باخت هم اضافه مى شود
نکته مهم در هندیکپ نتیجه از زمانى که پیش بینى انجام مى شود در نظر گرفته مى شودو گل هایى که قبل از پیش بینى رد و بدل شده محاسبه نمى شود به زبان ساده تر هر لحظه از بازى که شرط خود را ثبت کنید نتیجه از ٠-٠ تلقى مى شود

هندیکپ اروپایى
این نوع هندیکپ نیز مانند هندیکپ آسیایى اخلاف گل ها محاسبه مى شود
در هندیکپ اروپایى ٣ حالت براى پیش بینى وجود دارد این حالت ها برد میزبان بعد از آوانس،برد میهمان بعد از آوانس و مساوى بعد از آوانس مى باشد در هندیکپ اروپایى شرط شما یا برنده است یا بازنده و نتیجه نیم برد،برگشت شرط و نیم باخت وجود ندارد به همین دلیل ضرایب هندیکپ اروپایی از آسیایى بالاتر مى باشد.
نکته مهم شرط هندیکپ اروپایى با توجه به نتیجه پایانى بازى محاسبه مى شود حتى اگر پیش بینى حین بازى و زنده صورت گرفته باشد.


پیش بینى یک دقیقه آینده بازى ( Fast Markets)
در این نوع شما مى توانید بر روى اتفاقى که در یک دقیقه آینده پس از ثبت شما در بازى رخ خواهد داد مانند گل، پنالتى ، نشان دادن کارت هاى زرد و قرمز و ... پیش بینى کنید.


نیمه اول/نتیجه نهایى ( HT/FT )
در این نوع شرط بر روى دو حالت هم زمان پیش بینى صورت مى گیرد یعنى پیش بینى برروى نتیجه نیمه اول و پیش بینى بر روى نتیجه نهایى مى باشد در این نوع شرط در صورتى که هر دو حال هم زمان رخ دهد فرم برنده است.
براى مثال در صورتى که گزینه میزبان/مساوى ثبت شود در صورتى که نتیجه نیمه اول برد میزبان و نتیجه نهایى بازى مساوى باشد فرم برنده است

کانال پیشبینی فوتبال

آدرس کانال:    t.me/time4bets

عضویت در کانال تلگرام